<div align="center"> <h1>DaRk-Coders Site - Programowanie to nasza pasja...</h1> <h3>Dark-Coders Team Site - Programowanie to nasza pasja... Na stronie wiele artyku&#179;ów z dziedzin: Programowanie,Linux,bezpiecze&#241;stwo</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://dark-coders.4rh.eu" rel="nofollow">dark-coders.4rh.eu</a></p> </div>